نمایندگان فروشنمایندگان اصلی تهران

 

ردیفنام مشتریتلفن تماستلفن همراهآدرس
1جناب آقای سعیدی ۵۶۱۴۷۶۱۰۰۹۱۲۳۹۰۰۱۳۰تهران-اسلامشهر
2جناب آقای موسوی ۵۵۴۴۹۲۰۴ ۰۹۱۲۵۴۰۴۸۲۰تهران-آهن مکان
3جناب آقای رهبر ۶۵۵۰۲۸۴۶۰۹۱۲۴۳۵۱۹۹۵تهران-کرج
4جناب آقای محمودی ۳۳۹۵۵۹۱۴۰۹۱۲۳۰۹۲۰۸۱تهران-پامنار
5سرکار خانم ساکی ۴۴۲۶۸۵۶۴۰۹۱۲۸۳۳۳۷۶۴تهران-ستارخان
6جناب آقای امیدوار7736330709123576536تهران-تهرانپارس
7پارسا دیزاین09127044124تهران-ستارخان

نمایندگان شهرستان ها

 

ردیفنام مشتری تلفن تماس تلفن همراه آدرس
2جناب آقای مرادی ۸۶۳۲۲۴۹۷۴۸۹۱۸۸۶۲۹۱۵۷اراک
3جناب آقای عسگری __۹۱۲۰۸۲۴۷۴۴ایلام
4جناب آقای صداقتی ۸۷۳۴۵۳۱۱۱۰۹۱۸۳۷۳۳۱۸۷سنندج
5جناب آقای مقدسی ۶۶۴۲۶۱۱۴۸۰۹۱۶۶۶۵۴۷۰۹لرستان
6جناب آقای جعفری __۹۱۳۵۱۳۶۶۲۸یزد
8جناب آقای هراتی0513608200209153141827مشهد
9خانه کامپوزیت01333600079-مازندران
10جناب آقای فرامرزی-09146476300تبریز
11سرکار خانم عزیزخانی-09121039470البرز
12جناب آقای نوری09127814366قزوین
13جناب آقای هلاکویی09139021014اصفهان
14جناب آقای منصوری09177819831لامرد-شیراز