برنــدهای شرکــــــتدرباره شرکــت

شرکت لوازم زینتی بین المللی فروزان سربلند قم به همت سرمایه گذاران از کشور چین در سال 1394 در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در استان قم ثبت گردید . با توجه به تجارب قبلی سرمایه گذاران این شرکت در حوزه ی تولید ورق های کامپوزیت آلومینیومی ، با در نظر گرفتن رونق و پویایی بازار ساخت و ساز در ایران و خاورمیانه، خط تولید این محصول پس از سه ماه به بهره برداری رسید. در حال حاضر خط تولید کارخانه قادر به تولید ورق های کامپوزیت آلومینیومی با ضخامت های مختلف در 60 رنگ متنوع و متداول بازار جهان با ترکیب های شیمیایی گوناگون از قبیلPOLYESTER , DOUBLE POLYESER SIHINE , PVDF , PVDF SHINE DOUBLE POLYESER , &SPECIAL و با دو برند ALUMEI PEAK و ALUTOK و با ظرفیت نامحدود می باشد.

گواهی نامه های اخذ شده