پروژه سوم


دیگر عکس های پروژه

 

مشخصات پروژه

 

توضیحات :

موقعيت: ایران – ****
مساحت زیربنا: *******
سال طراحی: *****