پروژه پنجم


دیگر عکس های پروژه

 

مشخصات پروژه

 

توضیحات :

موقعيت: ایران – ****
کارفرما: *******
معمار ارشد: *******
همکاران طراحی : ************
تولید ایده : ****************
مساحت زمین: ******
مساحت زیربنا: *******
خدمات: ********
سال طراحی: *****