نمایندگان فروشنمایندگان اصلی تهران

 

ردیفنام مشتریتلفن تماستلفن همراهآدرس
1جناب آقای سعیدی ۵۶۱۴۷۶۱۰۰۹۱۲۳۹۰۰۱۳۰تهران-اسلامشهر
2جناب آقای موسوی ۵۵۴۴۹۲۰۴ ۰۹۱۲۵۴۰۴۸۲۰تهران-آهن مکان
3جناب آقای رهبر 02165502060۰۹۱۲۴۳۵۱۹۹۵تهران-کرج
4جناب آقای محمودی ۳۳۹۵۵۹۱۴۰۹۱۲۳۰۹۲۰۸۱تهران-پامنار
5سرکار خانم ساکی ۴۴۲۶۸۵۶۴۰۹۱۲۸۳۳۳۷۶۴تهران-ستارخان
6جناب آقای امیدوار7736330709123576536تهران-تهرانپارس
7پارسا دیزاین09127044124تهران-ستارخان

نمایندگان شهرستان ها

 

ردیفنام مشتری تلفن تماس تلفن همراه آدرس
1جناب آقای صداقتی ۸۷۳۴۵۳۱۱۱۰۹۱۸۳۷۳۳۱۸۷سنندج
2جناب آقای مقدسی ۶۶۴۲۶۱۱۴۸۰۹۱۶۶۶۵۴۷۰۹لرستان
3جناب آقای جعفری __۹۱۳۵۱۳۶۶۲۸یزد
4جناب آقای هراتی0513608200209153141827مشهد
5خانه کامپوزیت-09113394462گیلان
6جناب آقای فرامرزی-09146476300تبریز
7سرکار خانم عزیزخانی-09121039470البرز
8جناب آقای نوری09127814366قزوین
9جناب آقای هلاکویی09139021014اصفهان
10جناب آقای منصوری09177819831لامرد-شیراز
11پارسه کامپوزیت09917431295شیراز
12خانه کامپوزیت0133360007909111493761مازندران