نمایندگان فروشنمایندگان اصلی تهران

 

ردیفنام مشتریتلفن تماستلفن همراهآدرس
1جناب آقای سعیدی ۵۶۱۴۷۶۱۰۰۹۱۲۳۹۰۰۱۳۰تهران-اسلامشهر
2جناب آقای موسوی ۵۵۴۴۹۲۰۴ ۰۹۱۲۵۴۰۴۸۲۰تهران-آهن مکان
3جناب آقای رهبر ۶۵۵۰۲۸۴۶۰۹۱۲۴۳۵۱۹۹۵تهران-کرج
4جناب آقای محمودی ۳۳۹۵۵۹۱۴۰۹۱۲۳۰۹۲۰۸۱تهران-پامنار
5سرکار خانم ساکی ۴۴۲۶۸۵۶۴۰۹۱۲۸۳۳۳۷۶۴تهران-ستارخان
6جناب آقای امیدوار7736330709123576536تهران-تهرانپارس
7پارسا دیزاین09127044124تهران-ستارخان

نمایندگان شهرستان ها

 

ردیفنام مشتری تلفن تماس تلفن همراه آدرس
1شرکت مهندسین آتیلا334384469390217101آذربایجان غربی-ارومیه
2جناب آقای مرادی ۸۶۳۲۲۴۹۷۴۸۹۱۸۸۶۲۹۱۵۷اراک
3جناب آقای عسگری __۹۱۲۰۸۲۴۷۴۴ایلام
4سرکار خانم عزیزخانی6550206009121039470البرز
5جناب آقای صداقتی ۸۷۳۴۵۳۱۱۱۰۹۱۸۳۷۳۳۱۸۷سنندج
6جناب آقای طالع زاری ۲۳۳۲۲۴۱۳۲۲۹۱۲۴۷۳۵۶۶۸شاهرود
7جناب آقای مقدسی ۶۶۴۲۶۱۱۴۸۰۹۱۶۶۶۵۴۷۰۹لرستان
8جناب آقای جعفری __۹۱۳۵۱۳۶۶۲۸یزد
9جناب آقای اعظمی0833821033009120122881کرمانشاه
10جناب آقای هراتی0513608200209153141827مشهد
11خانه کامپوزیت01333600079-مازندران