نمایندگان فروشنمایندگان اصلی تهران

 

ردیفنام مشتریتلفن تماستلفن همراهآدرس
1جناب آقای سعیدی ۵۶۱۴۷۶۱۰۰۹۱۲۳۹۰۰۱۳۰تهران-اسلامشهر
2جناب آقای موسوی ۵۵۴۴۹۲۰۴ ۰۹۱۲۵۴۰۴۸۲۰تهران-آهن مکان
3جناب آقای رهبر ۶۵۵۰۲۸۴۶۰۹۱۲۴۳۵۱۹۹۵تهران-کرج
4جناب آقای سوداگر ۵۵۶۵۷۳۱۴۰۹۱۲۱۰۸۰۳۱۵تهران-قلعه مرغی
5جناب آقای محمودی ۳۳۹۵۵۹۱۴۰۹۱۲۳۰۹۲۰۸۱تهران-پامنار
6سرکار خانم ساکی ۴۴۲۶۸۵۶۴۰۹۱۲۸۳۳۳۷۶۴تهران-ستارخان
7جناب آقای امیدوار7736330709123576536تهران-تهرانپارس

نمایندگان شهرستان ها

 

ردیفنام مشتری تلفن تماس تلفن همراه آدرس
1جناب آقای محمدی __۹۳۳۳۲۷۴۴۲۳ قم
2جناب آقای ایرانی ۴۵۳۳۳۶۷۹۳۱ ۹۱۴۴۵۲۵۵۰۶اردبیل
3جناب آقای صداقتی ۸۷۳۴۵۳۱۱۱۰۹۱۸۳۷۳۳۱۸۷سنندج
4جناب آقای ظاهری ۶۱۳۲۲۲۰۶۳۳۹۱۶۶۰۶۴۸۸۶اهواز
5جناب آقای مرادی ۸۶۳۲۲۴۹۷۴۸۹۱۸۸۶۲۹۱۵۷اراک
6جناب آقای منصوری ۷۱۵۲۷۳۱۱۷۷۹۱۷۷۸۱۹۸۳۱لامرد
7جناب آقای مقدسی ۶۶۴۲۶۱۱۴۸۰۹۱۶۶۶۵۴۷۰۹لرستان
8جناب آقای آقاخانی335248909135463007اصفهان
9جناب آقای عسگری __۹۱۲۰۸۲۴۷۴۴ایلام
10جناب آقای طالع زاری ۲۳۳۲۲۴۱۳۲۲۹۱۲۴۷۳۵۶۶۸شاهرود
11جناب آقای کلاهچی ۳۸۶۶۳۱۴۳۹۰۹۱۲۷۳۳۱۶۷۶درفول
12جناب آقای جعفری __۹۱۳۵۱۳۶۶۲۸یزد
13شرکت مهندسین آتیلا334384469390217101آذربایجان غربی-ارومیه
14جناب آقای وظیفه3448401209144112154آذربایجان شرقی