نمایندگان فروشنمایندگان اصلی تهران

 

ردیفنام مشتریتلفن تماستلفن همراهآدرس
1جناب آقای سعیدی ۵۶۱۴۷۶۱۰۰۹۱۲۳۹۰۰۱۳۰تهران-اسلامشهر
2جناب آقای موسوی ۵۵۴۴۹۲۰۴ ۰۹۱۲۵۴۰۴۸۲۰تهران-آهن مکان
3جناب آقای رهبر ۶۵۵۰۲۸۴۶۰۹۱۲۴۳۵۱۹۹۵تهران-کرج
4جناب آقای سوداگر ۵۵۶۵۷۳۱۴۰۹۱۲۱۰۸۰۳۱۵تهران-قلعه مرغی
5جناب آقای محمودی ۳۳۹۵۵۹۱۴۰۹۱۲۳۰۹۲۰۸۱تهران-پامنار
6سرکار خانم ساکی ۴۴۲۶۸۵۶۴۰۹۱۲۸۳۳۳۷۶۴تهران-ستارخان
7جناب آقای امیدوار7736330709123576536تهران-تهرانپارس

نمایندگان شهرستان ها

 

ردیفنام مشتری تلفن تماس تلفن همراه آدرس
1جناب آقای وظیفه3448401209144112154آذربایجان شرقی
2شرکت مهندسین آتیلا334384469390217101آذربایجان غربی-ارومیه
3جناب آقای ایرانی ۴۵۳۳۳۶۷۹۳۱ ۹۱۴۴۵۲۵۵۰۶اردبیل
4جناب آقای مرادی ۸۶۳۲۲۴۹۷۴۸۹۱۸۸۶۲۹۱۵۷اراک
6جناب آقای عسگری __۹۱۲۰۸۲۴۷۴۴ایلام
7سرکار خانم عزیزخانی6550206009121039470البرز
9جناب آقای کلاهچی ۳۸۶۶۳۱۴۳۹۰۹۱۲۷۳۳۱۶۷۶درفول
10جناب آقای صداقتی ۸۷۳۴۵۳۱۱۱۰۹۱۸۳۷۳۳۱۸۷سنندج
11جناب آقای طالع زاری ۲۳۳۲۲۴۱۳۲۲۹۱۲۴۷۳۵۶۶۸شاهرود
12جناب آقای محمدی __۹۳۳۳۲۷۴۴۲۳ قم
14جناب آقای مقدسی ۶۶۴۲۶۱۱۴۸۰۹۱۶۶۶۵۴۷۰۹لرستان
15جناب آقای جعفری __۹۱۳۵۱۳۶۶۲۸یزد
16جناب آقای اعظمی0833821033009120122881کرمانشاه